Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Prezentácia Slovenského časopisu historického

25.11.2021

Nadácia Pro Patria prezentovala na stretnutí s médiami a odborníkmi prvé číslo Slovenského časopisu historického, ktorý vydáva v spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov. Cieľom časopisu je sústreďovať slovenských historikov píšucich o slovenských dejinách zo slovenského uhla pohľadu a má byť otvorenou vedeckou tribúnou pre domácich i zahraničných autorov.

Slovenský časopis historický má byť „otvorenou vedeckou tribúnou“ pre domácich i zahraničných autorov. „Radi by sme vytvorili priestor aj pre nastupujúcu generáciu slovenských historikov, priestor pre tvorivú, konštruktívnu diskusiu, ktorá dlhodobo absentuje v našej historickej vede,“ uviedol v úvode prvého čísla historik Anton Hrnko.

Časopis bude vychádzať v slovenčine s anglickými resumé článkov. Jeho tvorcovia veria, že sa dostane do širšieho povedomia nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Iniciátormi časopisu sú prostredníctvom nadácie Pro patria historik a bývalý poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko a sociológ Igor Laciak.

crossmenu