Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Nadácia Pro Patria opäť ocenila osobnosti

22.09.2022

Pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej republiky a 174. výročia vzniku Slovenskej národnej rady nadácia ocenila osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského národa a vytvorenie samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti.

Dňa 19. septembra na Bratislavskom hrade ocenili 16 osobností slovenského politického, kultúrneho a spoločenského života, ktoré stáli pri zrode súčasnej Slovenskej republiky a ktoré sa zaslúžili o jej vznik, rozvoj, o výnimočný prínos do slovenskej kultúry a budovania modernej slovenskej štátnosti.

Ocenenia odovzdával historik Anton Hrnko, zakladateľ nadácie Pro Patria, a Boris Kollár, predseda Národnej rady SR.

Podľa A. Hrnka sa na Slovensku udomácnil zlozvyk nielen neoceňovať, ale ani nepamätať na tých, čo sa zaslúžili o našu národnú slobodu a štátnu nezávislosť – vznik zvrchovanej demokratickej Slovenskej republiky. V úvodnom príhovore pripomenul dôležité udalosti, ktoré sa odohrali na sklonku osemdesiatych rokov, v čase zápasu o vlastné štátne symboly a ústavnopráven postavenie Slovenska, následne kroky k národnej emancipácii od konca roku 1989 až do ich vyvrcholenia vznikom samostatnej Slovenskej republiky 1993.

Ocenenie pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a 174. výročia založenia prvej SNR za zásluhy o rozvoj slovenského národa a vytvorenie  samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti si prevzal z rúk A. Hrnka a B. Kollára ako prvý VLADIMÍR MEČIAR. 

Ocenenie udelili aj IVANOVI GAŠPAROVIČOVI, ktorý sa ospravedlnil pre vopred naplánovaný program otvorenia školského roku na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Medailami boli ďalej ocenení: MARIÁN TKÁČ, JÁN BOBÁK, JOZEF PROKEŠ, MARIÁN ANDEL, VLADIMÍR MIŠKOVSKÝ, JÁN CUPER a VILIAM HORNÁČEK.

Medailu Pro Patria udelili aj arcibiskupovi JÁNOVI SOKOLOVI, ktorý sa však prebratia nemohol zúčastniť. In memoriam udelili ocenenia JÁNOVI PETKOVI a PETROVI ŠVECOVI.

Slávnosť pokračovala odovzdávaním medailí za výnimočný prínos v oblasti slovenskej kultúry a za angažovaný postoj pri budovaní modernej slovenskej štátnosti.

Medaily si prevzali EVA FORDINÁLOVÁ, PETER VALO, JÚLIUS HANDŽÁRIK a DANIELA SUCHÁ.

Všetkým oceneným zablahoželal v príhovore predseda NR SR Boris Kollár, ktorý takisto upozornil na národnú nežičlivosť, neraz sprevádzanú liberálnymi atakmi proti vlastenecky orientovaným osobnostiam, a uviedol, že práve jeho poradca A. Hrnko mu otvoril národné obzory.

Osobitne poďakoval V. Mečiarovi za jeho činnosť a odvahu v čase zápasu o národnú emancipáciu nášho národa a prínos k vzniku samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti.

Vladimír Mečiar uviedol, že B. Kollár je prvým predsedom NR SR, ktorý si ho všimol v súvislosti s udalosťami spred tridsiatich rokov. Zároveň uviedol, že vytvorenie samostatnej slovenskej štátnosti by sa nikdy nepodarilo bez širokej podpory ľudí, a osobitne známych osobností, ktoré sa v tých časoch odvážne zasadili o jej vznik.

Každoročné oceňovanie nadácie PRO PATRIA má ambíciu vypĺňať vzniknuté morálne vákuum vyzdvihovaním skutočných slovenských osobností, ktoré sa v zložitom období jasne postavili za právo slovenského národa na sebaurčenie vo vlastnom štáte. Oficiálne štátne vyznamenania osobnostiam síce udeľuje prezident republiky, ale nominácie hláv nášho štátu pri príležitosti vzniku samostatnej SR v minulosti vzbudili oprávnenú kritiku a pohoršenie, keďže mnohí z ocenených aktívne bojovali proti vzniku suverénneho štátu a celý život spochybňujú národné hodnoty.

Autorom strieborných medailí nadácie Pro Patria je akad. sochár Alojz Drahoš a vyrobila ich Mincovňa Kremnica.

DS

crossmenu