Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Cyrilometodská slávnosť za severnou hranicou Slovenska – pozvánka

03.02.2023

V tomto roku si pripomíname 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 14. februára 1154. výročie smrti sv. Cyrila.

Nadácia PRO PATRIA, občianske združenie CYRILOMETODIADA a Spolok Slovákov v Poľsku vás pozývajú na cyrilometodskú slávnosť k slovenským rodákom do Novej Belej na Spiši v Poľsku.

Program osláv: výstava a sv. omša

V sobotu 11. februára o 16.00 h sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej uskutoční vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilometodské dedičstvo, ktorej autorom je filatelista Jozef Kútny z Močenku.

Pri príležitosti výstavy bude vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré budú uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov v Močenku už v piatok 10. februára 2023.

Slávnostnú sv. omšu ku cti svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, bude v nedeľu 12. februára 2023 o 11.00 h celebrovať otec Ján Košiar v miestnom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

Jazyk a ríša starých Slovákov na európskej scéne

Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej, slovanskej a stredoeurópskej vzdelanosti.

Vďaka múdremu rozhodnutiu Rastislava, Svätopluka a Koceľa, ktorí sa obrátili na byzantského cisára Michala III., aby im poslal misionárov, ohlasovateľov Božieho slova v zrozumiteľnom jazyku, dostali naši predkovia dar pravej viery i kultúry.

Schválenie liturgických kníh v staroslovenskom jazyku Hadriánom II. nebolo len liturgicko-právnickým počinom, ale aj kultúrnym medzníkom, pretože jazyk našich predkov sa stal štvrtým liturgickým, ba aj kultúrnym a diplomatickým jazykom kresťanského Západu.

Takto sa prostredníctvom sv. Cyrila a sv. Metoda dostal staroslovenský jazyk a písmo nielen do kostolov Rastislavovej a Svätoplukovej ríše Slovenov/Slovákov, ale v tomto jazyku bolo odteraz možné sláviť liturgiu a písať posvätné náboženské i právnické diela, prózu i poéziu, ba i odborné texty v celom latinskom i byzantskom svete. Slovanské písomníctvo sa postupne rozšírilo do celého slovanského sveta.

Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA, o. z.

crossmenu