Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Nadácia Pro Patria ocenila ďalšie významné slovenské osobnosti

06.07.2022

Budúcnosť štátu závisí od miery odbornej schopnosti, osobnej odvahy, čestnosti a angažovanosti občanov a vlastnej inovatívnosti politických a spoločenských elít. Pro Patria chce oceňovaním vynikajúcich osobností vyslať signál národnému spoločenstvu.

„A keď sa toto peklo vyvzteká,
či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba?
Nenávisť ovládze-li sama seba,
z nástrahy zrodí-li sa bezpeka

a pravda sadne za stôl odveká?
Bude-li právo všetkých právom? chleba
hoj všetkým? Nebude pút? zbraní treba?
Česť bude práci, tvári človeka?

Ten kúpeľ krvi splynie očistením?
Milosrdenstva znežnie obrazom
sebeckosť? pýcha skrotne pokorením?
trojica lásky svitne príkazom…?
Alebo beda, beda — premoženým?
a menom pomsty beda — víťazom?“

Týmito aktuálnymi veršami z Hviezdoslavových Krvavých sonetov otvoril Ľuboslav Moza, teoretik a historik umenia, 1. júla 2022 na Bratislavskom hrade milú slávnosť odovzdávania výročných ocenení nadácie Pro Patria (druhý ročník) významným osobnostiam slovenského národného života.

Sviatočnosť chvíle hneď v úvode umocnila lyrická nádhera slovenských piesní v podaní operného speváka Gustáva Beláčka v hudobnom sprievode klaviristky Xénie Mackalíkovej.

Štyria ocenení

Aj tentoraz sa stali laureátmi skutoční vlastenci, štyria ľudia, ktorí celým svojím životom bojovali a bojujú za svet, kde „si pravda sadne za stôl odveká, právo bude všetkých právom, pýcha skrotne pokorením, trojica lásky svitne príkazom, sebeckosť znežnie milosrdenstvom a ľudskosťou“.

Sú nimi literárny vedec, kulturológ a zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc.,  pomológ Dr. h. c., prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., historik prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., a spisovateľ a publicista Drahoslav Machala in memoriam.

Oceneným prišli zablahoželať bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a ďalšie významné osobnosti nášho spoločenského a kultúrneho života.

Chceme, aby sa práca pre národ vyplácala

Správca a zakladateľ nadácie Anton Hrnko v príhovore zdôraznil, že Pro Patria chce svojou iniciatívou vyslať signál do národného spoločenstva, aby sa prebudila národná energia a usmernilo sa zdravé intelektuálne prúdenie.

Podľa neho, budúcnosť štátu závisí od miery odbornej schopnosti, osobnej odvahy, čestnosti a angažovanosti občanov a vlastnej inovatívnosti politických a spoločenských elít.

„Chceme, aby sa práca pre národ vyplácala, nie ako to často predvádzajú oficiálne ,elityʻ Slovenskej republiky, ktoré odmeňujú skôr tých, čo suverenitu a národnú realizáciu slovenského národa podkopávajú, namiesto toho, aby ju pozdvihovali,“ povedal A. Hrnko.

Okolo nadácie sa postupne zoskupuje spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí vedia, aký zmysel a poslanie má v dnešnom svete národ a že tvorivý duchovný potenciál je najväčším bohatstvom každej spoločnosti.

Laudácie na nositeľov ocenenia  Laureát ceny Pro Patria 2022 predniesla moderátorka Ľubica Mackovičová. Ceny vyznamenaným odovzdal A. Hrnko. Za Drahoslava Machalu prevzala cenu jeho manželka Dáša Machalová, za chorého Matúša Kučeru jeho priateľ a poslanecký kolega z bývalého Federálneho zhromaždenia Marcel Mihalik.

Nezabudnuteľnosť chvíle na záver zvýraznili fujara a spev Štefana Suchého.

Oceneným úprimne blahoželáme.

Pavol Dinka

(Autor je členom Správnej rady nadácie Pro Patria.)

*

O ocenených

Vincent Šabík

Literárny vedec, estetik, kulturológ a germanista. V slovenskom literárnom a kultúrnom živote je prítomný od začiatku 60. rokov, publikoval najmä v časopisoch Slovenské pohľady, Kultúrny život, Romboid, Litteraria, Slovenská literatúra, Literárny týždenník, Revue svetovej literatúry. Je nositeľom viacerých významných ocenení za dielo i celoživotnú tvorbu.

Ivan Hričovský

Významný slovenský pomológ, profesor v odbore špeciálna rastlinná výroba na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Bol dlhoročným predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, napísal množstvo publikácií.

Matúš Kučera

Historik, jeden z najrenomovanejších odborníkov na stredoveké dejiny. Bolvedúcim Katedry slovenských dejín, českých dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch emancipácie slovenského národa sa zapojil do národného pohybu. Stal sa poslancom Federálneho zhromaždenia, ministrom školstva, veľvyslancom v Chorvátsku, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea. Inicioval postavenie sochy Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu.

Drahoslav Machala

Novinár, historik, národný politik. Bol významným autorom literatúry faktu, za svoje dielo získal Cenu Egona Ervina Kischa. Pôsobil ako riaditeľ Národného literárneho centra, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, podpredseda Kongresu slovenskej inteligencie a člen predsedníctva Matice slovenskej. Drahoslav Machala  zomrel na Nový rok 2015.

crossmenu