Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Nadácia Pro Patria

Nadácia Pro Patria je organizácia založená s cieľom podporovať a uchovávať históriu slovenského národa. Naším poslaním je zdôrazniť dôležitosť pochopenia a uctievania našej spoločnej minulosti a jej významu pre budúcnosť Slovenska.

Naše aktivity zahŕňajú podporu výskumu, vzdelávania a kultúrnych projektov súvisiacich so slovenskou históriou a národným dedičstvom. Spolupracujeme s inštitúciami, školami, múzeami, archívmi a ďalšími organizáciami, ktoré sa zaoberajú zachovaním a šírením vedomostí o slovenskej histórii.

Jednou z našich hlavných aktivít je udelenie Ceny Nadácie Pro Patria významným osobnostiam slovenského národného života. Táto prestížna cena uznáva výnimočné príspevky jednotlivcov, ktorí sa venovali šíreniu poznania o slovenskej histórii, podpore národného dedičstva a posilneniu slovenskej identity.

Cena Nadácie Pro Patria je udelená každoročne a slávnostné odovzdávanie sa stáva príležitosťou na oslavu úspechov a úsilí významných osobností, ktoré prispeli k rozvoju nášho národa a jeho kultúrneho bohatstva.

Sme hrdí na našu úlohu v spoločnosti a vždy hľadáme nové spôsoby, ako podporovať a uchovávať našu národnú históriu. Veríme, že spolupráca, vzdelávanie a úcta k našej spoločnej minulosti sú kľúčové pre udržanie a posilnenie nášho slovenského národného dedičstva.

Pridajte sa k nám v našom úsilí o ochranu a šírenie vedomostí o slovenskej histórii a staňte sa súčasťou našej spoločnej budúcnosti.

Štatút organizácie

Zobrazte si a stiahnite štatút našej organizácie.

Tím za nadáciou Pro Patria

PhDr. Anton Hrnko, CSc
zakladateľ Nadácie Pro Patria
Vo svojej dlhoročnej politickej činnosti sa zameriaval na presadzovanie národných záujmov Slovenska a Slovákov v kontexte modernej demokratickej spoločnosti s pluralitou názorov a slobodným trhom a z hľadiska rozširovania vzájomného poznania, rešpektu a priateľských vzťahov národov Európy a sveta. Na to by mali slúžiť aj poznatky z historického bádania, teda z oblasti, ktorá je A. Hrnkovi profesionálne najbližšia. To boli aj motívy pre založenie Nadácie Pro Patria, ktorej hlavným účelom je podporovať uvedené hodnoty.
Mgr. Igor Laciak
správca Nadácie Pro Patria
Vo svojich aktivitách sa zameriava na otázky súvisiace s vývojom slovenskej spoločnosti v súčasnosti aj minulosti, predovšetkým z hľadiska vnímania a podpory národných záujmov a povedomia. Je autorom odborných publikácií a článkov na témy z okruhu týchto hodnôt.
Ľuboslav Moza
galerista
Predseda správnej rady.
Štefan Kvietik
herec
Člen správnej rady.
Ján Danko
lekár, primátor
Člen správnej rady.
Martin Homza
publicista
Člen správnej rady.
Peter Labaš
lekár
Člen správnej rady.
Pavol Boroň
právnik
Člen správnej rady.
Lukáš Parízek
diplomat
Člen správnej rady.
Juraj Filin
novinár
Člen správnej rady.

Kontaktujte nás

Sídlo nadácie
Martinengova 26
811 02 Bratislava
E-mail
spravca@propatria.sk
Telefón
0903 246 849
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu