Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Vyhlásenie o prístupnosti

Nadácia Pro Patria sa zaväzuje, že jej webová stránka propatria.sk je prístupná pre čo najširšiu verejnosť, vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby všetci používatelia mohli rovnocenne pristupovať k informáciám a službám, ktoré poskytujeme na našej webovej stránke.

Táto stránka uvádza informácie o prístupnosti našej webovej stránky a opisuje opatrenia, ktoré sme prijali na zabezpečenie prístupnosti pre všetkých.

  1. Dodržiavanie štandardov

Naša webová stránka je navrhnutá a testovaná tak, aby bola v súlade so smernicami pre prístupnosť obsahu na webe (WCAG) 2.1 úrovne AA, ktoré sú medzinárodným štandardom pre prístupnosť webového obsahu.

  1. Funkcie prístupnosti

Naša webová stránka obsahuje nasledujúce funkcie prístupnosti:

  • Alternatívne texty pre obrázky
  • Navigácia cez klávesnicu
  • Rozsiahle a kontrastné farby
  • Zväčšenie textu a zmena veľkosti písma
  • Ľahko čitateľné písma
  • ARIA značky a role pre technológiu asistencie
  1. Spätná väzba a podpora

Ak máte problémy s prístupnosťou alebo by ste chceli poskytnúť spätnú väzbu ohľadom prístupnosti našej webovej stránky, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@propatria.sk alebo cez náš kontaktný formulár.

  1. Neustále zlepšovanie

Sme si vedomí, že prístupnosť je neustály proces a že sa môžu objaviť nové problémy alebo vylepšenia. Preto pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme našu webovú stránku, aby sme zabezpečili, že spĺňa aktuálne štandardy prístupnosti a zohľadňuje potreby našich používateľov.

Ďakujeme vám za váš záujem a podporu našej snahy o prístupnosť. Vaša spätná väzba nám pomáha zlepšovať našu webovú stránku a poskytovať lepšie služby pre všetkých našich návštevníkov.

crossmenu