Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Naši partneri

Spolupráca s našimi partnermi je kľúčová pre úspech a rast našej organizácie. S hrdosťou predstavujeme našich spoľahlivých a cenných partnerov, ktorí s nami spolupracujú na dosahovaní našich spoločných cielov a vízií.

Naši partneri zahŕňajú vzdelávacie inštitúcie, kultúrne organizácie, historické spoločnosti, súkromné spoločnosti a nadšencov histórie, ktorí zdieľajú naše hodnoty a záujem o ochranu a propagáciu slovenského dedičstva.
crossmenu