Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Nadácia Pro Patria udeľovala výročné ocenenia

05.07.2021

Laureátmi ceny Pro Patria 2021 sa stali spisovateľ Anton Hykisch, lekár Peter Labaš, výtvarník Ondrej Zimka a in memoriam publicista Roman Kaliský. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v piatok 2. júla 2021 v priestoroch Bratislavského hradu za účasti osobností verejného života Slovenskej republiky. Prítomný bol napríklad bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a takisto zakladateľ Nadácie Pro Patria, exposlanec Anton Hrnko.

Ceny udeľuje Nadácia Pro Patria za významné celoživotné dielo a dlhodobý významný vklad v oblasti vlastnej pôsobnosti a špecializácie. Ocenení dostávajú diplom, medailu a finančný príspevok. V roku 2021 ide o prvý ročník udeľovania ocenení.

Kto sú laureáti ceny Pro Patria 2021

Anton Hykisch – spisovateľ, publicista, politik a diplomat.

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. – prednosta I. chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Ondrej Zimka – maliar, grafik, ilustrátor a karikaturista.

Roman Kaliský (in memoriam) – novinár, publicista, dramaturg, scenárista.

*

Viac o ocenených

Anton Hykisch

„Múdrosť,  kultivovanosť, poznanie.“

Spisovateľ, publicista, politik a diplomat. Jeho život bol bohatý a mnohorozmerný. Už ako 17-ročného študenta ho  uväznili za vydávanie protikomunistických letákov a pokus o útek do západného Nemecka, čo značne poznačilo jeho kariéru. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, pracoval ako ekonóm v malých podnikoch.

Do literatúry vstúpil v roku 1956. Jeho debut, román o živote vysokoškolákov, bol v roku 1959 na príkaz cenzúry zošrotovaný. V 60. rokoch sa prejavil ako priebojný publicista. Vydal takmer 30 kníh. Najúspešnejšie boli jeho historické romány: „Čas majstrov“ o gotickom maliarovi v Banskej Štiavnici a životopisný román „Milujte kráľovnú“ o Márii Terézii.

V 60. rokoch pracoval v rozhlase, je aj autorom rozhlasových hier. Podporoval obrodný proces v roku 1968, potom mal zákaz publikačnej činnosti.

V prvých slobodných voľbách ho zvolili za poslanca Slovenskej národnej rady (1990 – 1992), do ktorej kandidoval za KDH, následne sa aktívne zasadzoval za vyhlásenie zvrchovanosti suverenity Slovenskej republiky. Po vzniku SR ho vymenovali za jej veľvyslanca v Kanade. Po návrate na Slovensko prednášal politológiu na Trnavskej univerzite.

V roku 2004 napísal faktografickú knihu „Ako chutí politika alebo Spomienky a záznamy z rokov 1990-1992.“

Nadácia Pro Patria udelila Antonovi Hykischovi za celoživotné dielo v oblasti slovenskej literatúry, ale najmä za zásluhy o rozvoj slovenského národa a jeho štátnosti mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria  2021.

*

Peter Labaš

„Odborník, ktorý povie, čo si myslí a za svojím názorom si aj stojí…“

Prednosta I. chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval  v Bratislave v rokoch 1967 – 1973. V roku 1981 absolvoval II. atestáciu v odbore chirurgia a v roku 1982 získal titul kandidát lekárskych vied. Do roku 1984 pracoval na I. chirurgickej klinike v Bratislave ako sekundárny lekár.

V rokoch 1984 – 1992 pôsobil na pozícii experta vo funkcii chirurg-konzultant na Malte. Počas tohto obdobia prednášal, skúšal a prakticky viedol výuku medikov na Maltskej univerzite. Po návrate na Slovensko pôsobil ako odborný asistent vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Absolvoval pobyty na špičkových pracoviskách v Mníchove, Prahe, Birminghame, Jeruzaleme, Viedni, Grazi a Berlíne. Prednášal na odborných podujatiach v Tokiu, Tel-Avive, Cypre, Aténach, Ríme, Lyone a inde.

Ocenený za najlepšiu prednášku bol nielen na angiologickom kongrese na Cypre, ale aj na chirurgickom kongrese na Malte v roku 2004. Ocenenie si takisto prebral aj na svetovom angiologickom kongrese v Tokiu. V roku 2000 habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na vedeckú hodnosť docent chirurgie.

Je autorom viac ako 250 vedeckých prác, pričom odprednášal stovky odborných prednášok z chirurgie.

Nadácia Pro Patria udelila Petrovi  Labašovi za výnimočné výsledky v oblasti lekárskych vied, v medicínskej praxi a organizácii vedeckého života i za nekompromisné postoje pri obhajobe vedeckej pravdy mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria  2021.

*

Ondrej Zimka

„Drevo, farby, láska k rodnej krajine.“

Maliar, grafik, ilustrátor a karikaturista. Jeho tvorbe je vlastná poetická štylizácia kresby, výrazný kolor a komické motívy – prostriedky evokujúce insitné umenie, v ktorom sa strieda dramatické napätie s poéziou. Ondrej Zimka patrí medzi zakladateľov Spolku výtvarníkov Slovenska. 

Detstvo a mladosť strávil na rodných Kysuciach, obklopený nádhernou prírodou, nezabudnuteľnými zážitkami, ľuďmi a príbehmi, ktoré mali pre jeho tvorbu podnetný vplyv. Jeho výtvarný prejav je svojbytný a slobodný, nezávislý od rôznych dobových trendov, čoho dôkazom sú jeho obrazy, ilustrácie, karikatúry, plagáty, animované filmy i art protisy. Témy, ktoré ho oslovujú, nachádza aj vo svetovej literatúre, výtvarnom umení, v starovekých mýtoch a legendách či kultúrach.

Veľmi sugestívnou je výtvarníkova ilustrátorská tvorba, kde sa Zimka radí k popredným slovenským ilustrátorom, najmä detskej knihy. Svoju všestrannosť však uplatnil aj v časopiseckej a plagátovej tvorbe, karikatúre, v kreslenom filme, plastike a voľnej a monumentálnej maľbe na drevo. Ako autor námetov a výtvarník spolupracoval na seriálových televíznych večerníčkoch. Ilustroval viac ako sto kníh pre deti, usporiadal vyše dvesto výstav doma a v zahraničí.

Za ilustračnú tvorbu získal prestížne ceny. Dvakrát ho ocenili plaketou na Bienále ilustrácií Bratislava. Od roku 1982 je nositeľom Ceny Ľudovíta Fullu. V roku 1998 mu udelil prezident štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.  Rada Fondu výtvarných umení udelila Ondrejovi Zimkovi cenu za rok 2011 za mimoriadne rozsiahly a kreatívny prínos do viacerých oblastí slovenského umenia druhej polovice 20. storočia.

Nadácia Pro Patria udelila Ondrejovi Zimkovi za výnimočný prístup v oblasti slovenskej kultúry, výtvarného umenia, ale najmä angažovaného postoja pri budovaní modernej slovenskej štátnosti mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria  2021.

*

Roman Kaliský (1922 – 2015)

„Statočnosť, poctivosť a neustále hľadanie pravdy.“

Slovenský novinár, publicista, dramaturg, scenárista. Aktívny účastník Slovenského národného povstania. Po vojne pracoval ako redaktor v rôznych denníkoch a týždenníkoch: v Práci, v Ľude, v Kultúrnom živote i Slovenskej televízii.

Najmä v redakcii pamätného Kultúrneho života sa analytickými a polemickými článkami i reportážami o aktuálnych spoločenských, ekonomických i sociálnych témach vyprofiloval na významnú osobnosť s podstatným vplyvom na obsahové a myšlienkové smerovanie týždenníka. Okrem publicistiky bol autorom reportáží ako napríklad „Obžalovaný, vstaňte“ a dokumentárnych filmov, napísal aj televíznu hru zo súdneho prostredia.

V rokoch 1970 až 1989 bol profesionálne diskriminovaný, roky pracoval ako murár.  Po roku 1989 sa výrazne angažoval v procese vzniku a upevnenia slovenskej štátnosti. Bol iniciátorom zasadnutia Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch v máji roku 1992. V roku 1998 obdržal od prezidenta republiky štátne vyznamenanie – Pribinov kríž I. triedy. Pracoval ako redaktor v Republike, Literárnom týždenníku, Slovenskej televízii. Je držiteľom Ceny Vojtecha Zamarovského. Od roku 2016 udeľuje Literárny fond Cenu Romana Kaliského za významný prínos v oblasti  žurnalistiky.

Nadácia Pro Patria udelila Romanovi Kaliskému in memoriam za výnimočnú spoločenskú angažovanosť  pri presadzovaní slovenského národného záujmu v rôznych spoločenských situáciách, za excelentnú publicistiku a literárnu tvorbu, ktoré prispeli k vytvoreniu samostatnej, suverénnej  a demokratickej slovenskej štátnosti mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria 2021.

crossmenu