Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Podmienky použitia

Vitajte na webovej stránke propatria.sk. Pokračovaním v prehliadaní a používaní tejto webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním a riadením sa podľa nasledujúcich podmienok použitia, ktoré spolu s našou politikou ochrany osobných údajov riadia vzťah Nadácie Pro Patria s vami v súvislosti s touto webovou stránkou.

Ak nesúhlasíte s niektorou časťou týchto podmienok použitia, prosím, nevstupujte na túto webovú stránku ani ju nepoužívajte.

 1. Definícia pojmov

Výraz "propatria.sk" alebo "my" alebo "nás" sa vzťahuje na majiteľa tejto webovej stránky, Nadáciu Pro Patria, ktorá je registrovaná na Slovensku. Výraz "vy" sa vzťahuje na používateľa alebo návštevníka našej webovej stránky.

 1. Použitie tejto webovej stránky

Použitie tejto webovej stránky je predmetom nasledujúcich podmienok použitia:

 • Obsah stránok tejto webovej stránky je len pre vašu všeobecnú informáciu a použitie. Môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

 • Ani my, ani žiadna tretia strana neposkytujeme žiadne záruky alebo zábezpeky, či už výslovné alebo implicitné, o presnosti, včasnosti, výkonne, úplnosti alebo vhodnosti informácií a materiálov, ktoré sa nachádzajú alebo sú ponúkané na tejto webovej stránke pre konkrétny účel. Uznávate, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby a výslovne vylučujeme zodpovednosť za akékoľvek takéto nepresnosti alebo chyby do maximálnej miery povolenej zákonom.

 • Vaše použitie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na tejto webovej stránke je na vlastné riziko, za ktoré my nebudeme zodpovední. Na vás je, aby ste sa uistili, že akékoľvek produkty, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky spĺňajú vaše konkrétne požiadavky.

 • Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý je vlastníctvom alebo je licencovaný Nadácii Pro Patria. Tento materiál zahŕňa, ale nie je obmedzený na, dizajn, rozloženie, vzhľad, grafiku a text. Reprodukcia je zakázaná okrem prípadov, kedy je to v súlade s autorským právom, ktoré sú súčasťou týchto podmienok.

 • Všetky ochranné známky reprodukované na tejto webovej stránke, ktoré nie sú vlastníctvom alebo licencované prevádzkovateľovi, sú uznané na webovej stránke.

 • Nepovolené použitie tejto webovej stránky môže viesť k požiadavku na odškodnenie a/alebo byť trestný čin.

 • Táto webová stránka môže z času na čas obsahovať aj odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytnuté pre vaše pohodlie, aby ste mali ďalšie informácie. Nemajú význam, že by sme schvaľovali tieto webové stránky. Nemáme zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok.

 • Vaše použitie tejto webovej stránky a akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z takéhoto použitia webovej stránky, je predmetom zákonov Slovenskej republiky.

 1. Autorské práva

Táto webová stránka a jej obsah sú autorským právom Nadácie Pro Patria - © Nadácia Pro Patria [rok]. Všetky práva sú vyhradené.

Akékoľvek preprodukcie alebo šírenie častí alebo celkového obsahu v akomkoľvek tvare je zakázané okrem nasledujúcich prípadov:

 • môžete tlačiť alebo sťahovať obsah na miestny pevný disk pre vaše osobné a nekomerčné použitie;

 • môžete kopírovať obsah na jednotlivcov tretích strán pre ich osobné použitie, ale iba ak uznáte webovú stránku ako zdroj materiálu.

Nemôžete, okrem prípadov, keď máte náš výslovný písomný súhlas, distribuovať alebo komerčne využívať obsah. Nemôžete tiež prenášať obsah alebo ukladať ho na žiadnej inej webovej stránke alebo inej forme elektronického vyhľadávacieho systému.

crossmenu