Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Generácia 1950 opäť vystavuje v Bratislave

04.03.2022

Nadácia Pro Patria v spolupráci so spoločnosťou Artem predstavujú druhú výstavu z cyklu Generácia 1950 v slovenskom výtvarnom umení.

Príslušníci autorskej Generácie 1950 Pavol Breier, Martin Činovský, Alojz Drahoš a Stanislav Harangozó vystavujú od 8. do 28. apríla 2022 v bývalom kostole sv. Víta (dnes Sankt Vitus Kaffee) v Rusovciach. Vernisáž výstavy s titulom „Múdrych umenie oslobodzuje“ sa uskutočnila sa osobnej účasti autorov v piatok 8. 4. 2022. 

„Štyria jedineční umelci, ktorých tvorbu dnes pozná a oceňuje väčšina divákov, úspešní pedagógovia a tvorivé osobnosti sa zišli, aby vystavili umenie voňajúce hodnotou a umeleckou krásou,“ uviedol k výstave jej kurátor, PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., člen Európskej akadémie vied a umení.

Výstavná sieň v kostole sv. Víta je počas trvania výstavy otvorená denne okrem pondelka od 13.00 do 18.00 hod.

crossmenu