Nadácia Pro Patria
Recent Posts
Naspäť na zoznam ročníkov

Ročník 2021

Anton Hykisch
spisovateľ, publicista, politik a diplomat.
Spisovateľ, publicista, politik a diplomat. Jeho život bol bohatý a mnohorozmerný. Už ako 17-ročného študenta ho uväznili za vydávanie protikomunistických letákov a pokus o útek do západného Nemecka, čo značne poznačilo jeho kariéru. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, pracoval ako ekonóm v malých podnikoch.

Do literatúry vstúpil v roku 1956. Jeho debut, román o živote vysokoškolákov, bol v roku 1959 na príkaz cenzúry zošrotovaný. V 60. rokoch sa prejavil ako priebojný publicista. Vydal takmer 30 kníh. Najúspešnejšie boli jeho historické romány: „Čas majstrov“ o gotickom maliarovi v Banskej Štiavnici a životopisný román „Milujte kráľovnú“ o Márii Terézii.

V 60. rokoch pracoval v rozhlase, je aj autorom rozhlasových hier. Podporoval obrodný proces v roku 1968, potom mal zákaz publikačnej činnosti.

V prvých slobodných voľbách ho zvolili za poslanca Slovenskej národnej rady (1990 – 1992), do ktorej kandidoval za KDH, následne sa aktívne zasadzoval za vyhlásenie zvrchovanosti suverenity Slovenskej republiky. Po vzniku SR ho vymenovali za jej veľvyslanca v Kanade. Po návrate na Slovensko prednášal politológiu na Trnavskej univerzite.

V roku 2004 napísal faktografickú knihu „Ako chutí politika alebo Spomienky a záznamy z rokov 1990-1992.“

Nadácia Pro Patria udelila Antonovi Hykischovi za celoživotné dielo v oblasti slovenskej literatúry, ale najmä za zásluhy o rozvoj slovenského národa a jeho štátnosti mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria 2021.
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prednosta I. chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
Prednosta I. chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval v Bratislave v rokoch 1967 – 1973. V roku 1981 absolvoval II. atestáciu v odbore chirurgia a v roku 1982 získal titul kandidát lekárskych vied. Do roku 1984 pracoval na I. chirurgickej klinike v Bratislave ako sekundárny lekár.

V rokoch 1984 – 1992 pôsobil na pozícii experta vo funkcii chirurg-konzultant na Malte. Počas tohto obdobia prednášal, skúšal a prakticky viedol výuku medikov na Maltskej univerzite. Po návrate na Slovensko pôsobil ako odborný asistent vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Absolvoval pobyty na špičkových pracoviskách v Mníchove, Prahe, Birminghame, Jeruzaleme, Viedni, Grazi a Berlíne. Prednášal na odborných podujatiach v Tokiu, Tel-Avive, Cypre, Aténach, Ríme, Lyone a inde.

Ocenený za najlepšiu prednášku bol nielen na angiologickom kongrese na Cypre, ale aj na chirurgickom kongrese na Malte v roku 2004. Ocenenie si takisto prebral aj na svetovom angiologickom kongrese v Tokiu. V roku 2000 habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na vedeckú hodnosť docent chirurgie.

Je autorom viac ako 250 vedeckých prác, pričom odprednášal stovky odborných prednášok z chirurgie.

Nadácia Pro Patria udelila Petrovi Labašovi za výnimočné výsledky v oblasti lekárskych vied, v medicínskej praxi a organizácii vedeckého života i za nekompromisné postoje pri obhajobe vedeckej pravdy mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria 2021.


Ondrej Zimka
maliar, grafik, ilustrátor a karikaturista
Maliar, grafik, ilustrátor a karikaturista. Jeho tvorbe je vlastná poetická štylizácia kresby, výrazný kolor a komické motívy – prostriedky evokujúce insitné umenie, v ktorom sa strieda dramatické napätie s poéziou. Ondrej Zimka patrí medzi zakladateľov Spolku výtvarníkov Slovenska.

Detstvo a mladosť strávil na rodných Kysuciach, obklopený nádhernou prírodou, nezabudnuteľnými zážitkami, ľuďmi a príbehmi, ktoré mali pre jeho tvorbu podnetný vplyv. Jeho výtvarný prejav je svojbytný a slobodný, nezávislý od rôznych dobových trendov, čoho dôkazom sú jeho obrazy, ilustrácie, karikatúry, plagáty, animované filmy i art protisy. Témy, ktoré ho oslovujú, nachádza aj vo svetovej literatúre, výtvarnom umení, v starovekých mýtoch a legendách či kultúrach.

Veľmi sugestívnou je výtvarníkova ilustrátorská tvorba, kde sa Zimka radí k popredným slovenským ilustrátorom, najmä detskej knihy. Svoju všestrannosť však uplatnil aj v časopiseckej a plagátovej tvorbe, karikatúre, v kreslenom filme, plastike a voľnej a monumentálnej maľbe na drevo. Ako autor námetov a výtvarník spolupracoval na seriálových televíznych večerníčkoch. Ilustroval viac ako sto kníh pre deti, usporiadal vyše dvesto výstav doma a v zahraničí.

Za ilustračnú tvorbu získal prestížne ceny. Dvakrát ho ocenili plaketou na Bienále ilustrácií Bratislava. Od roku 1982 je nositeľom Ceny Ľudovíta Fullu. V roku 1998 mu udelil prezident štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Rada Fondu výtvarných umení udelila Ondrejovi Zimkovi cenu za rok 2011 za mimoriadne rozsiahly a kreatívny prínos do viacerých oblastí slovenského umenia druhej polovice 20. storočia.

Nadácia Pro Patria udelila Ondrejovi Zimkovi za výnimočný prístup v oblasti slovenskej kultúry, výtvarného umenia, ale najmä angažovaného postoja pri budovaní modernej slovenskej štátnosti mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria 2021.
Roman Kaliský
novinár, publicista, dramaturg, scenárista
Slovenský novinár, publicista, dramaturg, scenárista. Aktívny účastník Slovenského národného povstania. Po vojne pracoval ako redaktor v rôznych denníkoch a týždenníkoch: v Práci, v Ľude, v Kultúrnom živote i Slovenskej televízii.

Najmä v redakcii pamätného Kultúrneho života sa analytickými a polemickými článkami i reportážami o aktuálnych spoločenských, ekonomických i sociálnych témach vyprofiloval na významnú osobnosť s podstatným vplyvom na obsahové a myšlienkové smerovanie týždenníka. Okrem publicistiky bol autorom reportáží ako napríklad „Obžalovaný, vstaňte“ a dokumentárnych filmov, napísal aj televíznu hru zo súdneho prostredia.

V rokoch 1970 až 1989 bol profesionálne diskriminovaný, roky pracoval ako murár. Po roku 1989 sa výrazne angažoval v procese vzniku a upevnenia slovenskej štátnosti. Bol iniciátorom zasadnutia Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch v máji roku 1992. V roku 1998 obdržal od prezidenta republiky štátne vyznamenanie – Pribinov kríž I. triedy. Pracoval ako redaktor v Republike, Literárnom týždenníku, Slovenskej televízii. Je držiteľom Ceny Vojtecha Zamarovského. Od roku 2016 udeľuje Literárny fond Cenu Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky.

Nadácia Pro Patria udelila Romanovi Kaliskému in memoriam za výnimočnú spoločenskú angažovanosť pri presadzovaní slovenského národného záujmu v rôznych spoločenských situáciách, za excelentnú publicistiku a literárnu tvorbu, ktoré prispeli k vytvoreniu samostatnej, suverénnej a demokratickej slovenskej štátnosti mimoriadne ocenenie Laureát ceny Pro Patria 2021.
crossmenuarrow-left